Đã hỗ trợ

Đã hỗ trợ

Tổ chức Caring From Distance cam kết mỗi người coach của tổ chức sẽ liên tục cung cấp chương trình DAS-SM và chương trình MeWe theo hình thức cá nhân cho 02 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn (người khuyết tật, trừ khiếm thính và khuyết tật về mặt trí tuệ, nhận thức; người có HIV; thanh thiếu niên mồ côi; người lớn và thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên trong hộ nghèo). 


Để có thể hỗ trợ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng. Bạn có thể đăng ký hỗ trợ trường hợp cụ thể có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi sẽ cập nhật tiến trình, kết quả can thiệp sau khi hoàn thành chương trình của người được hỗ trợ cho người hỗ trợ. Việc hỗ trợ cộng đồng không vận hành theo hình thức quỹ, mà bạn hỗ trợ trực tiếp một phần hoặc toàn bộ chi phí tham gia chương trình Depression Self-Management hoặc chương trình MeWe cá nhân cho trường hợp cụ thể. 


BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG