Chương trình

Các chương trình can thiệp của CFD

Chúng tôi thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực áp dụng cách tiếp cận y tế công cộng vào chăm sóc sức khỏe tinh thần sớm tại cộng đồng, cũng như các nghiên cứu mang tính ứng dụng và áp dụng khoa học vào các can thiệp tại cộng đồng. 

CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CHUYÊN SÂU

​Depression Anxiety Stress Self-Management (DAS-SM)

Chương trình cung cấp và hỗ trợ thực hành các kỹ năng tự kiểm soát tình trạng trầm cảm, lo âu và stress.Tìm hiểu thêm

MEWE

Chương trình cải thiện lòng tự tôn, hiểu giá trị bản thân và cải thiện các mối quan hệ xung quanh mình.Tìm hiểu thêm
chương trình tập huấn kỹ năng

​Giao Tiếp Hòa Ái

Chương trình phát triển trên nền tảng Giao tiếp phi bạo lực để  xâu dựng sự hiểu biết, tôn trọng, giải quyết bất đồng một cách hòa thuận và nhân văn trong giao tiếp.

Tìm hiểu thêm

Love Edu

Chương trình giúp thanh thiếu niên tiếp cận về giới tính và tình yêu, tình dục một cách tích cực, lành mạnh

Tìm hiểu thêm

Đào Tạo Coach

Coach có chuyên ngành y tế, giáo dục, hoặc đã được đào tạo chuyên ngành khác và đã hoàn thành Introduction of Psychology bằng tiếng Anh.Tìm hiểu thêm

Các bước tham gia chương trình


Depression Self-Management & MeWe

Các bước tham gia Depression Seft-Mannagement & MeWe

Bước 1

Đánh giá

Hoàn thành đánh giá tâm lý trực tuyến miễn phí để tìm hiểu thêm về các triệu chứng của bạn.

Bắt đầu bài đánh giá
Bước 2

Liên hệ

Liên hệ để có thêm thông tin bạn quan tâm.

Bước 3

Tư vấn

Lên lịch cuộc hẹn để trao đổi với CFD về kết quả đánh giá của bạn và các lựa chọn chương trình can thiệp.

Bước 4

Tham gia chương trình

Đăng ký và bắt đầu chương trình để học cách cải thiện tình trạng theo lịch trình đã được cá nhân hóa cho bạn.

Bước 1

Đánh giá

Hoàn thành đánh giá tâm lý trực tuyến miễn phí để tìm hiểu thêm về các triệu chứng của bạn.

Bắt đầu bài đánh giá
Bước 2

Liên hệ

Liên hệ để có thêm thông tin bạn quan tâm.


Bước 3

Tư vấn

Lên lịch cuộc hẹn để trao đổi với CFD về kết quả đánh giá của bạn và các lựa chọn chương trình can thiệp.


Bước 4

Tham gia chương trình

Đăng ký và bắt đầu chương trình để học cách cải thiện tình trạng theo lịch trình đã được cá nhân hóa cho bạn.