Chương trình Giao tiếp hoà ái

Giao tiếp Hòa ái

Giao tiếp Hòa ái hay Giao tiếp Phi bạo lực là phương pháp tiếp cận giao tiếp do Tiến sĩ Marshall Rosenberg phát triển. Dựa vào phương pháp tiếp cận này, CFD xây dựng chương trình Giao tiếp Hòa ái trên nền tảng một số nghiên cứu khoa học có sử dụng coaching cá nhân áp dụng giao tiếp phi bạo lực. 

Các nghiên cứu này cho thấy, Giao tiếp Phi bạo lực đem lại hiệu quả đáng kể trong việc cải thiện mối quan hệ, cung cấp công cụ giúp biểu đạt và chăm sóc cảm xúc và nhu cầu, cùng nhau giải quyết vấn đề một cách ôn hòa, xây dựng mối quan hệ tương giao tốt đẹp, nhân văn.   


Hình thức nhóm trực tiếp kết hợp online coaching cá nhân

Chương trình thực hiện dưới hình thức trực tiếp theo nhóm trong 02 ngày cuối tuần và 02 buổi online coaching cá nhân trong 30 phút sau khi tập huấn nhóm. Mỗi tuần bạn sẽ có 01 buổi hướng dẫn từ xa qua điện thoại, nhằm giúp bạn có thể áp dụng Giao tiếp Hòa ái vào cuộc sống. Mỗi cuộc gọi giữa bạn và coach sẽ kéo dài khoảng 30 phút. Các cuộc gọi sẽ được lên lịch một cách thuận tiện nhất cho bạn.  

Điều kiện của người tham gia:

□  Có thể đọc và viết

□  Có thiết bị kết nối internet để tham gia các buổi coaching 

□  Có nơi riêng tư để trò chuyện trong buổi coaching


Liên hệ để có thêm thông tin