Thiện nguyện

Chương trình hỗ trợ cộng đồng

Chương trình hỗ trợ cộng đồng

CFD cam kết mỗi người coach của tổ chức sẽ liên tục cung cấp chương trình DAS-SM hoặc chương trình MeWe theo hình thức cá nhân cho 02 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình hỗ trợ từ xa qua Zoom nên có thể tiếp cận người có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh thành trên cả nước. 

Đối tượng tham gia

Người có hoàn cảnh khó khăn bao gồm người khuyết tật (trừ khiếm thính và khuyết tật về mặt trí tuệ, nhận thức), người có HIV, thanh thiếu niên mồ côi, người lớn và thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên trong hộ nghèo) có nhu cầu tham gia chương trình Hỗ Trợ Tự Kiểm Soát Trầm Cảm, Lo âu và Stress (DAS-SM) và chương trình MeWe miễn phí. 


Hình thức

Chương trình hỗ trợ từ xa qua Zoom hoàn toàn miễn phí

Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn

​Để có thể hỗ trợ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng. Chương trình hỗ trợ cộng đồng là cầu nối để các hoàn cảnh khó khăn nhận được sự can thiệp tâm lý và cung cấp kỹ năng kiểm soát trầm cảm kịp thời thông qua sự giúp đỡ của bạn.

Đăng ký nhận hỗ trợ

Nếu bạn là người khuyết tật (trừ khiếm thính và khuyết tật về mặt trí tuệ, nhận thức), người có HIV, thanh thiếu niên mồ côi, người lớn và thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên trong hộ nghèo) cần nhận hỗ trợ của chương trình kiểm soát trầm cảm DAS-SM hoặc chương trình MeWe, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.

Điền form đăng ký nhận hỗ trợ

Đăng ký hỗ trợ

Nếu bạn muốn hỗ trợ người khuyết tật (trừ khiếm thính và khuyết tật về mặt trí tuệ, nhận thức), người có HIV, thanh thiếu niên mồ côi, người lớn và thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên trong hộ nghèo) sử dụng dịch vụ của chương trình, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu. 

Điền form đăng ký hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn