Chương trình Love Edu

LOVE Edu

LOVE Edu giúp thanh thiếu niên có cách tiếp cận về giới tính và tình yêu, tình dục một cách tích cực, lành mạnh trên nền tảng xây dựng nhân cách con người, xây dựng mối quan hệ tôn trọng, có trách nhiệm, tôn trọng giới tính và sự khác biệt. 

LOVE Edu cũng cung cấp công cụ giải quyết bất đồng trong mối quan hệ - kỹ năng thiết yếu của mối quan hệ tình cảm khi trưởng thành.


Nội dung

- Ý nghĩa tình yêu & tình dục, cơ chế sinh học của tình yêu

- Giới và bản dạng giới 

- Vùng riêng tư và không gian riêng tư

- Các phòng chống và xử trí xâm hại

- Dậy thì

- Một số vấn đề cần thảo luận liên quan đến giới-tình dục (kiểm soát sinh sản, mại dâm, bệnh lây truyền qua đường tình dục…) 

- Mục tiêu mối quan hệ 

- Bắt đầu mối quan hệ 

- Nuôi dưỡng mối quan hệ

- Kết thúc mối quan hệ

- Áp dụng giao tiếp phi bạo lực trong giải quyết bất đồng trong mối quan hệ


Hình thức

Chương trình thực hiện dưới hình thức trực tiếp theo nhóm vào 03 ngày cuối tuần trong 2 tuần liên tiếp.  

Hình thức

□ Nhóm các bạn 13-15 tuổi

□ Nhóm các bạn 15-18 tuổi

□ Nhóm các bạn 19-24 tuổi

Liên hệ để có thêm thông tin chi tiết