Chương trình đào tạo Coach

Đào tạo coach

Chương trình đào tạo coach cho chương trình DAS-SM và chương trình ME WE, thuộc mạng lưới tổ chức Caring From Distance.

Coach làm chủ các kỹ năng, kiến thức để hỗ trợ khách hàng đạt mục tiêu của chương trình.


 • Học viên được đào tạo, mentor, coaching trong thời gian 3 tháng. 

 • Khi đạt yêu cầu chất lượng, học viên được chứng nhận thành coach của CFD.

 •  Trong quá trình cung cấp chương trình. Coach tiếp tục được hỗ trợ chuyên môn và đảm bảo chất lượng.

Nội dung

Phần 1. Kiến thức và kỹ năng nền tảng - 5 ngày

 • Tổng quan chương trình

 • Não bộ 

 • Tâm lý học tiến hóa

 • Thuyết gắn bó

 • Giao tiếp phi bạo lực

 • Phỏng vấn tạo động lực

Phần 2. Đào tạo coaching  - 140 giờ đào tạo của trainer

 • Quy trình, hệ thống chương trình

 • Đào tạo trực tiếp cá nhân và nhóm 2 người với trainer 

 • Học viên thực hành với người tình nguyện (ít nhất 5 người)

Liên hệ để biết thêm thông tin

Tiêu chí

 • Cử nhân các ngành y tế, y tế cộng đồng, xã hội

 • Cử nhân ngành khác, hoàn thành khóa Introduction to Psychology bằng tiếng Anh

 • Có chung tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị với tổ chức Caring from Distance

 • Có kinh nghiệm và năng lực coaching/facilitation/mentor tổt

 • Cam kết sau khi được cấp chứng chỉ, trở thành coach của tổ chức Caring From Distance liên tục cung cấp chương trình miễn phí cho 02 người cho hoàn cảnh khó khăn.