Chương trình hỗ trợ tự kiểm soát trầm cảm, lo âu và stress

Chương trình Hỗ trợ Tự Kiểm soát Trầm Cảm Lo âu Stress

Chương trình cung cấp các kỹ năng tự kiểm soát trầm cảm, lo âu và stress nhằm giúp bạn có các kỹ năng tự kiểm soát (các) tình trạng này. Chương trình này không thay thế các trị liệu tâm lý từ chuyên gia tâm lý hoặc các điều trị khác từ bác sĩ tâm thần.  

Thông tin chương trình

Chương trình có 2 hình thức:

  • Online cá nhân: 10 buổi coaching cá nhân hàng tuần, mỗi buổi thời lượng khoảng 60 phút
  • Trực tiếp theo nhóm kết hợp online coaching cá nhân: học nhóm offline 03 ngày cuối tuần (trong 02 tuần) và 05 buổi coaching cá nhân online (mỗi buổi 30 phút).

Nội dung:

Chương trình kết hợp các kỹ năng trong Liệu pháp Nhận thức Hành vi (Cognitive Behavior Therapy) và Kỹ năng Giao tiếp Phi bạo lực, bao gồm:

  • Tái thiết thói quen lành mạnh

  • Thư giãn

  • Suy nghĩ thực tế

  • Giao tiếp phi bạo lực 

  • Giải quyết vấn đề

Sau đó, khách hàng được học cách phối hợp các kỹ năng để “Chuẩn bị tâm thế trước biến cố”, “Bước ra khỏi vùng an toàn” hoặc “Ứng phó với giận dữ” và “Chuẩn bị cho con đường phía trước” sau khi hoàn thành chương trình

Hình thức cá nhân online

Trong 10 tuần tham gia, mỗi tuần bạn sẽ có 01 buổi hướng dẫn từ xa qua điện thoại, nhằm giúp bạn hiểu rõ cũng như có thể áp dụng kỹ năng đã học vào cuộc sống. Mỗi cuộc gọi giữa bạn và coach sẽ kéo dài khoảng 60 phút. Một số cuộc gọi đầu tiên có khả năng kéo dài hơn 60 phút để chương trình hiểu rõ vấn đề và điều chỉnh phần thực hành phù hợp với bạn. Các cuộc gọi sẽ được lên lịch một cách thuận tiện nhất cho bạn.


Điều kiện của người tham gia: 

□ Có thể đọc và viết

□ Có khả năng nhận thức phù hợp với can thiệp tâm lý xã hội từ xa, xác định qua buổi đánh giá ban đầu

□ Có thiết bị kết nối internet, webcam để tham gia buổi đánh giá ban đầu

□ Có thiết bị kết nối internet để tham gia các buổi coaching hàng tuần trong khoảng 10 tuần

□ Có nơi riêng tư để trò chuyện trong buổi coaching hàng tuần trong khoảng 10 tuần.

□ Sắp xếp được thời gian để tham gia các cuộc gọi hàng tuần trong khoảng 10 tuần.

Hình thức trực tiếp theo nhóm kết hợp với cá nhân online

Chương trình bao gồm 2 ngày cuối tuần học trực tiếp theo nhóm 10 người, sau đó có 01 buổi coaching cá nhân để hỗ trợ quá trình thực hành trước khi đến ngày học trực tiếp tiếp theo vào 01 ngày cuối tuần thứ 3 (tính từ tuần học trực tiếp nhóm đầu tiên); sau đó sẽ có 04 buổi coaching cá nhân hàng tuần tiếp theo hỗ trợ quá trình thực hành (mỗi buổi khoảng 30 phút). Các cuộc gọi sẽ được lên lịch một cách thuận tiện nhất cho bạn


Điều kiện của người tham gia: 

   Có thể đọc và viết

□  Trạng thái phù hợp để tham gia can thiệp tâm lý xã hội nhóm, xác định qua buổi đánh giá ban đầu

□  Có thiết bị kết nối internet, webcam để tham gia buổi đánh giá ban đầu

□  Có thiết bị kết nối internet để tham gia các buổi coaching 

□  Có nơi riêng tư để trò chuyện trong buổi coaching

□  Sắp xếp được thời gian để tham gia các cuộc gọi coachin

Các bước tham gia chương trình DAS-SM 

Các bước tham gia chương trình DAS-SM

Bước 1

Đánh giá

Hoàn thành đánh giá tình trạng sức khỏe tinh thần trực tuyến.

Bắt đầu bài đánh giá
Bước 2

Nhận xét

Nhận báo cáo đánh giá của bạn.

Bước 3

Tư vấn

Lên lịch cuộc hẹn để trao đổi với CFD về kết quả đánh giá của bạn và các lựa chọn chương trình can thiệp.

Bước 4

Tham gia chương trình

Đăng ký và bắt đầu chương trình để học cách cải thiện tình trạng theo lịch trình đã được cá nhân hóa cho bạn.

Bước 1

Đánh giá

Hoàn thành đánh giá tâm lý trực tuyến miễn phí để tìm hiểu thêm về các triệu chứng của bạn.

Bắt đầu bài đánh giá


Bước 2

Nhận xét

Nhận và xem lại báo cáo đánh giá của bạn thông qua bảng điều khiển được cá nhân hóa của bạn.
Bước 3

Tư vấn

Lên lịch cuộc hẹn để trao đổi với CFD về kết quả đánh giá của bạn và các lựa chọn chương trình can thiệp.
Bước 4

Tham gia chương trình

Đăng ký và bắt đầu chương trình để học cách cải thiện tình trạng theo lịch trình đã được cá nhân hóa cho bạn.