Đợi hỗ trợ

Đợi hỗ trợ

Tổ chức Caring From Distance cam kết mỗi người coach của tổ chức sẽ liên tục cung cấp chương trình DAS-SM và chương trình MeWe theo hình thức cá nhân cho 02 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn (người khuyết tật, trừ khiếm thính và khuyết tật về mặt trí tuệ, nhận thức; người có HIV; thanh thiếu niên mồ côi; người lớn và thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên trong hộ nghèo). Chương trình hỗ trợ từ xa qua Zoom nên có thể tiếp cận người có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh thành trên cả nước..

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG